КАТАЛОГ КНИГИ

Антонов-Тонич, Антон
В плен на златната богиня - Мексико 86 / Антон Антонов-Тонич. - 3 допълн. изд. - София: Медицина и физкултура, 1987. - 328 с.; 22 см.

Пълното име на автора: Антон Константинов Антонов

УДК 796.332.093(497.2)(093.3)+886.7-94

Именен показалец

Антонов-Тонич, Антон

Предметен показалец

Футбол

Сигнатура
796/ А75
Инв. №
13571

Още от същия автор

Антонов-Тонич, Антон. Автобаза Желъдна. София: Профиздат, 1968

Антонов-Тонич, Антон. Владимир Стойчев. София: Медицина и физкултура, 1980

Антонов-Тонич, Антон. Красна поляна. София: Медицина и физкултура, 1966

Антонов-Тонич, Антон. Последният рунд; Цар Футбол. София: Медицина и физкултура, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)