КАТАЛОГ КНИГИ

Сладкарова, Олга Миткова
Върхове на българския спорт : Справочник / Олга Сладкарова. - София: Медицина и физкултура, 1981. - 215 с. : с ил.; 22 см.
УДК 796.092.2(497.2)(02)

Именен показалец

Сладкарова, Олга Миткова

Предметен показалец

Спорт

Сигнатура
796/ С41
Инв. №
3861

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)