КАТАЛОГ КНИГИ

Богданова, Надежда Асенова
Янко Русев / Надежда Богданова. - София: Медицина и физкултура, 1987. - 96 с. : с ил.; 20 см. - (Спорт и личност)
УДК 796.88(497.2)(092)+92Русев, Янко

Именен показалец

Богданова, Надежда Асенова

Предметен показалец

Вдигане на тежести

Сигнатура
796/ Р94
Инв. №
13272

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)