КАТАЛОГ КНИГИ

Милчев, Асен
Футболна смяна / Асен Милчев ; Худож. Илия Саръилиев. - София: Народна младеж, 1985. - 155 с. : с ил.; 17 см. - (Актуален разговор Макове: Сер. Пионер)
УДК 796.332

Именен показалец

Милчев, Асен

Предметен показалец

Футбол

Сигнатура
796/ М55
Инв. №
12509

Още от същия автор

Милчев, Асен. Азбука на младия спортист. София: Отечество, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)