КАТАЛОГ КНИГИ

Футбол. Състезателни правила : Указания към правилата / Състав. Димитър Ц. Пенчев, Митко Б. Червеняков. - София: Медицина и физкултура, 1987. - 208 с. : с ил.; 17 см.
УДК 796.332(035)

Именен показалец

Пенчев, Димитър Цанев (съст.)
Червеняков, Митко Борисов (съст.)

Предметен показалец

Футбол

Сигнатура
796/ Ф95
Инв. №
13396
Сигнатура
796/ Ф95
Инв. №
13572

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)