КАТАЛОГ КНИГИ

Добрев, Павел Атанасов
Сила, здраве, дълголетие / Павел Добрев. - София: Медицина и физкултура, 1983. - 223 с. : с ил.; 20 см.
УДК 796-056.2

Именен показалец

Добрев, Павел Атанасов

Предметен показалец

Спорт

Сигнатура
796 / Д66
Инв. №
11596

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)