КАТАЛОГ КНИГИ

Bamberger, Richard
Lesebuch : Fur die 4 Schulstufe / Richard Bamberger. - Wien: Jugend^Volk, 1976. - 240 с. : с ил.; 23 см.
УДК 803.0(075)

Именен показалец

Bamberger, Richard

Предметен показалец

Немски език
Учебни помагала

Сигнатура
803/ B 21
Инв. №
17852
Сигнатура
803/ B 21
Инв. №
17853
Сигнатура
803/ В21
Инв. №
17851

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)