КАТАЛОГ КНИГИ

Хайрабедян, Крикор и др.
Шахматни суперминиатюри / Крикор Хайрабедян, Николай Гарчев. - София: Медицина и физкултура, 1988. - 48 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за шахматиста)
УДК 794.1

Именен показалец

Гарчев, Николай
Хайрабедян, Крикор

Предметен показалец

Шахмат

Сигнатура
794/ Х19
Инв. №
14961
Сигнатура
794/ Х19
Инв. №
14960
Сигнатура
794/ Х19
Инв. №
14886

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)