КАТАЛОГ КНИГИ

Гочева, Эмилия и др.
Аксиома : Кн. для домашн. чтения в VІІ кл / Эмилия Гочева, Спаска Андреева, Анна Егорова. - София: Народна просвета, 1981. - 176 с. : с ил.; 20 см.
УДК 808.2(075)+372.65

Именен показалец

Андреева, Спаска
Гочева, Эмилия
Егорова, Анна

Предметен показалец

Руски език

Сигнатура
808.2/ Г72
Инв. №
11166
Сигнатура
808.2/ Г72
Инв. №
11169
Сигнатура
808.2/ Г72
Инв. №
11165
Сигнатура
808.2/ Г72
Инв. №
579
Сигнатура
808.2/ Г72
Инв. №
11168
Сигнатура
808.2 -1/ -9/ Г72
Инв. №
11167
Сигнатура
808.2 -1/ -9/ Г72
Инв. №
452
Сигнатура
808.2 -1/ -9/ Г72
Инв. №
11170

Още от същия автор

Гочева, Эмилия и др. Багульник. София: Народна просвета, 1980

Гочева, Эмилия и др. Я и мы. София: Народна просвета, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7175 | Имена в показалеца: 4239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)