КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Михалаки
Меракът на чичо Денчо : Избрани творби / Михалаки Георгиев; Състав. ред. Дамян Дамев. - София: Издателство на БЗНС, 1980. - 735 с.; 17 см. - (Златни класове)
УДК 886.7-32

Именен показалец

Георгиев, Михалаки

Сигнатура
886.7-3/Г37
Инв. №
8205

Още от същия автор

Георгиев, Михалаки. Меракът на чичо Денчо. София: Захарий Стоянов, 2003


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)