КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Михалаки
Меракът на чичо Денчо : Сборник / Михалаки Георгиев; Състав. ред. Иван Гранитски. - София: Захарий Стоянов, 2003. - 553 с.; 20 см. - (Българска класика)

Съдържа: Речник на турските думи ; Турски изрази ; За автора

ISBN: 954-739-413-4УДК 886.7-32

Именен показалец

Георгиев, Михалаки

Сигнатура
886.7-3/Г37
Инв. №
18506
Сигнатура
886.7-3/Г37
Инв. №
18505

Още от същия автор

Георгиев, Михалаки. Меракът на чичо Денчо. София: Издателство на БЗНС, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)