КАТАЛОГ КНИГИ

Ганчев, Марко
Лай по кервана : 2002-2005 / Марко Ганчев. - София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006. - 256 с.; 21 см. - (Съвременна българска поезия)
ISBN: 954-739-679-XУДК 886.7-1

Именен показалец

Ганчев, Марко

Сигнатура
886.7-1/ Г22
Инв. №
19316

Още от същия автор

Ганчев, Марко. Изгубената кула. София: Отечество, 1984

Ганчев, Марко. Имате ли гъдел. София: Народна младеж, 1984

Ганчев, Марко. Кълбовидна мълния. София: Отечество, 1980

Ганчев, Марко. Страшния Мъркот. София: Народна младеж, 1971

Ганчев, Марко. Таласъмът Хайде Холан. София: Български художник, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7171 | Имена в показалеца: 4235

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)