КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Емил и др.
Врабчо, глава на семейство : Свят, който трябва да познаваме / Емил Георгиев; Донка Недялкова; Худ. Олга Паскалева. - София: Народна младеж, 1984. - 99 с. : с ил.; 24 см.
УДК 886.7-32+598.2/.9

Именен показалец

Георгиев, Емил

Предметен показалец

Птици

Сигнатура
886.7-3/Г37
Инв. №
14332
Сигнатура
886.7-3/Г37
Инв. №
12252
Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
12200

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)