КАТАЛОГ КНИГИ

Костов, Петър
Листопад : 444 епиграми / Петър Костов ; Ил. Петър Костов. - Варна: Колор принт, 2001. - 108 с. : с ил.; 20 см.

Пълното име на автора: Петър Костов Цанов


ISBN: 954-760-013-3УДК 886.7-193.2

Именен показалец

Костов, Петър

Още от същия автор

Костов, Петър. Нежност до поискване. Варна: Колор принт, 2004


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)