КАТАЛОГ КНИГИ

Костов, Петър
Нежност до поискване : Стихове / Петър Костов ; Ил. Петър Костов. - Варна: Колор принт, 2004. - 80 с. : с ил.; 20 см.

Пълното име на автора: Петър Костов Цанов


ISBN: 954-760-071-0УДК 886.7-1

Именен показалец

Костов, Петър

Още от същия автор

Костов, Петър. Листопад. Варна: Колор принт, 2001


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)