КАТАЛОГ КНИГИ

Милев, Йордан Тошев
Вечният сезон : Избрани стихотворения / Йордан Милев. - София: Захарий Стоянов, 2008. - 423 с. : с ил.; 22 см. - (Съвременна българска поезия)
ISBN: 978-954-09-0276-0УДК 886.7-1(081.2)

Именен показалец

Милев, Йордан Тошев

Сигнатура
886.7-1/ М57
Инв. №
19355

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)