КАТАЛОГ КНИГИ

Чуковски, Корней
Хора и книги : Очерци / Корней Чуковски ; Прев. от рус. Иван Цветков. - София: Народна култура, 1963. - 837 с.; 21 см.
УДК 882.09

Именен показалец

Чуковски, Корней

Предметен показалец

Руска литература - история

Сигнатура
820/899.09/ Ч95
Инв. №
6730

Още от същия автор

Чуковски, Корней. доктор Охболи. София: Отечество, 1987

Чуковски, Корней. Мушицата хубавицата. София: Народна младеж, 1978

Чуковски, Корней. От две до пет. Варна: Георги Бакалов, 1982

Чуковски, Корней. Сребърният герб. София: Отечество, 1984


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)