КАТАЛОГ КНИГИ

Русакиев, Симеон
Литературни очерци : Из руската и съветската литература / Симеон Русакиев. - София: Народна просвета, 1982. - 248 с.; 20 см.
УДК 882.09+882(47+57).09

Именен показалец

Русакиев, Симеон

Предметен показалец

Руска литература
Литературознание

Сигнатура
820/899.09/ Р93
Инв. №
11428

Още от същия автор

Русакиев, Симеон. Литературни очерци. София: Народна просвета, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)