КАТАЛОГ КНИГИ

Рашева-Божинова, Венета
Внучката на Венета разказва за Ботевото семейство / Венета Рашева-Божинова. - 2 изд. - София: Издателство на ОФ, 1977. - 288 с. : с ил.; 17 см. + портр., сн.
УДК 949.72.042(092)+886.7(092)+92 Ботев, Христо

Именен показалец

Ботев, Христо (за него)
Рашева-Божинова, Венета

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Б70
Инв. №
6308

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)