КАТАЛОГ КНИГИ

Стайков, Димитър
Брод за чувствата : Българската душевност в драмата / Димитър Стайков. - София: Народна младеж, 1989. - 173 с. : с ил.; 20 см. + сн. - (Библ. Светлина)
УДК 886.7-2.09

Именен показалец

Стайков, Димитър

Сигнатура
886.7.09/ С78
Инв. №
15583

Още от същия автор

Стайков, Димитър. Театърът на Йордан Радичков. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1993


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)