КАТАЛОГ КНИГИ

Сивриев, Станислав и др.
Словото на Бешков / Състав., ред. Станислав Сивриев, Александър Гетман. - София: Български художник, 1965. - 386 с. : с ил.; 20 см.
УДК 75.071.1(497.2)(092)+886.7-4+92 Бешков, Ил

Именен показалец

Бешков, Илия (за него)
Сивриев, Станислав

Предметен показалец

Художници

Сигнатура
75/ Б43
Инв. №
9188

Още от същия автор

Сивриев, Станислав. Върти се, върти.... София: Български писател, 1974

Сивриев, Станислав. Светът е стар. София: Български писател, 1968

Сивриев, Станислав. Хората са навсякъде. Пловдив: Христо Г. Данов, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)