КАТАЛОГ КНИГИ

Струмски, Георги
Книга за Майстора / Георги Струмски. - 3 прераб. и допълн. изд. - София: Издателство на ОФ, 1985. - 167 с. : с ил.; 20 см. + портр., сн.

Истинското име на автора: Георги Асенов Йорданов

УДК 886.7-94+75.071.1(497.2)(092)(0:82-94)+92 Димитров-Майстора, Владимир

Именен показалец

Димитров - Майстора, Владимир (за него)
Струмски, Георги

Предметен показалец

Художници

Сигнатура
75/ Д59
Инв. №
12317

Още от същия автор

Струмски, Георги. Барабанчик. София: Народна младеж, 1965

Струмски, Георги. Великото преселение на децата. София: Отечество, 1980

Струмски, Георги. Вълшебници от моето детство. София: Народна младеж, 1987

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Отечество, 1979

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Български писател, 1969

Струмски, Георги и др. Едно море край нас синее. София: Народна младеж, 1976

Струмски, Георги. Имаше един вълшебник. София: Бълг. писател, 1976

Струмски, Георги. Майстора. София: Наука и изкуство, 1974

Струмски, Георги. Напред, другари млади!. София: Народна младеж, 1963

Струмски, Георги. Наско Защото. София: Отечество, 1986

Струмски, Георги. Татко, мама и ние. София: Български писател, 1985

Струмски, Георги. Техни величества децата. София: Народна младеж, 1974

Струмски, Георги. Художникът и слънцето. София: Български писател, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)