КАТАЛОГ КНИГИ

Каранфилов, Ефрем
В служба на Родината / Ефрем Каранфилов. - София: Държавно военно издателство, 1971. - 277 с.; 20 см.

Съдържа биогр. очерци за Ат. Узунов, К. Паница, Г. Делчев, Ст. Панчев, Б. Дрангов, Й. Йовков, Вл. Мусаков, П. Д. Петков, К. Янков, Вл. Заимов, В. Демиревски, Ив. Хаджийски.

УДК 949.72.04/05(092)+92

Именен показалец

Каранфилов, Ефрем

Предметен показалец

Борци против фашизма

Сигнатура
949.72.04/ К34
Инв. №
5851

Още от същия автор

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1973

Каранфилов, Ефрем. Българи. София: Народна младеж, 1968

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. Варна: Държ. изд., 1962

Каранфилов, Ефрем. Герои и характери. София: Народна култура, 1970

Каранфилов, Ефрем. Мощта на словото. Варна: Георги Бакалов, 1981

Каранфилов, Ефрем. Писатели и мемоаристи. София: Военно изд., 1980

Каранфилов, Ефрем. Под пагона - човекът. София: Държавно военно издателство, 1966

Каранфилов, Ефрем. Талант и труд. София: Бълг. писател, 1980

Каранфилов, Ефрем. Юноши. София: Народна младеж, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)