КАТАЛОГ КНИГИ

Осповат, Лев
Гарсиа Лорка / Лев Осповат ; Прев. от рус. Симеон Владимиров. - София: Народна култура, 1968. - 384 с. : с ил.; 21 см. + портр. - (Библ. Световни образи)
УДК 882-312.6+860(092)+92Лорка, Гарсия

Именен показалец

Осповат, Лев

Предметен показалец

Руска литература
Писатели

Сигнатура
882-3/ О-84
Инв. №
8507

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)