КАТАЛОГ КНИГИ

Константинова, Елка
Георги Караславов : Литерат.-критич. очерк / Елка Константинова. - София: Отечество, 1986. - 112 с. : с ил.; 17 см. + портр., сн. - (Библ. Български писатели за деца и юноши)
УДК 886.7(092)+92 Караславов, Г.

Именен показалец

Константинова, Елка

Предметен показалец

Писатели

Сигнатура
886.7.09/ К36
Инв. №
12871

Още от същия автор

Константинова, Елка. Николай Лилиев. София: Народна просвета, 1988


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)