КАТАЛОГ КНИГИ

Васил Левски 1837-1873 : Био-библиография / Състав. Евелина Василева и др.. - София: НБКМ, 1987. - 513 с.; 23 см.

Други състав. : П. Чолов, М. Кожухарова, Ив. Петрова, Н. Кукудова, П. Симова, Ст. Трендафилов
Изд. на Нар. библ. Кирил и Методий. Отд. Спец. и препоръч. библиогр

УДК 012(092)+949.72.04+92 Левски, В.

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
14829

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)