КАТАЛОГ КНИГИ

Васил Левски и неговите сподвижници пред турския съд : Документи из турските архиви / Под ред. на Александър Бурмов. - София: ДБ Васил Коларов, 1952. - 464 с.; 23 см.

Фототипно изд.

УДК 949.72.042(092)(093)+92 Левски, Васил

Предметен показалец

Революционери
Архивни документи

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
14832

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)