КАТАЛОГ КНИГИ

Йонков, Христо Марков и др.
Васил Левски и българската национална революция / Христо М. Йонков,Стоянка Йонкова. - София: Издателство на БАН, 1987. - 196 с. : с ил.; 22 см. + сн.
УДК 949.72.042(092)+92 Левски, Васил

Именен показалец

Йонков, Христо Марков
Йонкова, Стоянка

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
14803

Още от същия автор

Йонков, Христо. Оборищенци. София: Държавно военно издателство, 1972


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)