КАТАЛОГ КНИГИ

Жеглов, Иван
Като зорница : Разкази за Васил Левски / Иван Жеглов; Худож. Марио Вътков. - София: Народна младеж, 1987. - 191 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Жеглов, Иван
Левски, Васил (за него)

Сигнатура
886.7-3/ Ж29
Инв. №
13889

Още от същия автор

Жеглов, Иван. Синеокият учител. София: Български художник, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)