КАТАЛОГ КНИГИ

Продев, Стефан и др.
Времето е в нас и ние сме във времето : Васил Левски - гениален идеолог, стратег, тактик и организатор на бълг. националноосвобод. революция / Състав. Стефан Продев, Димитър Цанев; Худож. Христо Алексиев. - София: ДИ Септември, 1986. - 126 с. : с ил.; 15 см. + портр., сн.

Сувенирно изд.

УДК 949.72.042.2(092)+92 Левски, В.

Именен показалец

Левски, Васил (за него)

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
13052

Още от същия автор

Продев, Стефан. Мозайка. София: Профиздат, 1980

Продев, Стефан. Пътеписи. София: Народна младеж, 1973

Продев, Стефан. Редове. Пловдив: Христо Г. Данов, 1971


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)