КАТАЛОГ КНИГИ

Караиванов, Петър В.
Васил Левски : По спомени на Васил Караиванов / Петър В. Караиванов. - София: Издателство на ОФ, 1987. - 319 с.; 21 см.

Съдържа и: Библиография; Именен показалец ; Геогр. показалец

УДК 949.72.042(092)(084)+92 Левски, Васил

Именен показалец

Караиванов, Петър В.
Левски, Васил (за него)

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
14705
Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
13878

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)