КАТАЛОГ КНИГИ

Васил Левски 1837-1873 : Литерат., методич. и библиогр. материали за подпомагане работата на библиотеките при организиране на чествувания по случай 150-годишнината от рождението на В. Левски / Състав. Иван Иванов; Ред. Христо Хаджихристов. - София: НБКМ, 1987. - 163 с.; 20 см.
УДК 949.72.042(092)+92 Левски, Васил

Именен показалец

Иванов, Иван (съст.)
Левски, Васил (за него)

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
14828

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)