КАТАЛОГ КНИГИ

Каракостов, Стефан
Левски в спомените на съвременниците си / Събрал и изследвал Стефан Каракостов. - София: Партиздат, 1973. - 568 с. : с ил.; 20 см. + портр., сн.

Съдържа разделите : Четническата дейност на Васил Левски, Начало на революционната дейност в БРЦК, Предателство, Залавянето на Левски, Пред съда, Левски на бесилката, Ръководителите на българската революционна демокрация Любен Каравелов и Христо Ботев за Васил Левски, Автобиография

УДК 949.72.042.2(092)+92 Левски, В.

Именен показалец

Каракостов, Стефан
Левски, Васил (за него)

Предметен показалец

Революционери
Български революционен централен комитет (БРЦК)

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
10339

Още от същия автор

Каракостов, Стефан. Ботев в спомените на съвременниците си. София: Партиздат, 1977


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)