КАТАЛОГ КНИГИ

Заимов, Стоян
Миналото : Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 година / Стоян Заимов. - София: Издателство на ОФ, 1969. - 520 с.; 21 см.

Кн. съдържа : Дейностите на революционните комитети в Тетевенско и Орханийско. Обирът на турската хазна в Арабаконашкия проход - 1872 г. Васил Левски - Дяконът. Биография

УДК 949.72.042(092)+886.7(092)+92 Левски, В.

Именен показалец

Заимов, Стоян
Левски, Васил (за него)

Предметен показалец

Комитети
Революционери

Сигнатура
949.72.04/ З-24
Инв. №
10460

Още от същия автор

Заимов, Стоян. Атанас Узунов и Тракийското съзаклятие. София: Народна младеж, 1968

Заимов, Стоян. Миналото. София: Издателство на БЗНС, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)