КАТАЛОГ КНИГИ

Фол, Александър
Песента за Ситалк : Попул. очерк за историята на тракийската цивилизация през I и II хилядолетие преди н. е. / Александър Фол; Худож. Борислав Стоев. - София: Народна младеж, 1968. - 108 с. : с ил.; 20 см.
УДК 949.72.022

Именен показалец

Фол, Александър

Предметен показалец

Древна Тракия

Сигнатура
949.72.02/ Ф69
Инв. №
2338
Сигнатура
949.72.02/Ф69
Инв. №
2337

Още от същия автор

Фол, Александър. Епаминонд. София: Държавно военно издателство, 1967

Фол, Александър и др. Тракийски легенди. София: Наука и изкуство, 1981

Фол, Александър. Тракийско военно изкуство. София: ДВИ, 1969

Фол, Александър. Тракия и Балканите през ранно - елинистическата епоха. София: Наука и изкуство, 1975

Фол, Александър. Херосът остава в Тракия. София: ОФ, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)