КАТАЛОГ КНИГИ

Гинчев, Георги
Стражин и Страцин / Г. Гинчев. - София: Държавно военно издателство, 1963. - 92 с.; 17 см. + сх.к.

За личния и масов героизъм, проявен от войниците и командирите на I армия през Отечествената война

УДК 355.13(497.2)

Именен показалец

Гинчев, Георги

Предметен показалец

Отечествена война
Борци против фашизма

Сигнатура
355/ Г49
Инв. №
8752

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)