КАТАЛОГ КНИГИ

Шатев, Павел
В Македония под робство : Солунското съзаклятие 1903 г. : Подготовка и изпълнение,Спомени / Павел Шатев ; Предг. Ефрем Каранфилов. - София: Български писател, 1968. - 500 с.; 19 см. - (Библ. Български мемоари)
УДК 949.72.052(092)+886.7-94

Именен показалец

Шатев, Павел

Предметен показалец

Съпротивително движение

Географски показалец

Македония

Сигнатура
949.72.05/ Ш39
Инв. №
9304

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)