КАТАЛОГ КНИГИ

Топалов, Кирил
Разговори с принц Кирил : Кн.1- / Кирил Топалов. - София: Български писател, 1991. - 127 с.; 20 см.

Пълното име на автора: Михо Христов Топалов-Памукчиев

УДК 949.72.053.2(092)(093.3)+92 Кирил Преславски

Именен показалец

Кирил Преславски (за него)
Топалов, Кирил

Сигнатура
949.72.05/ Т74
Инв. №
16169

Още от същия автор

Топалов, Кирил. Будилник с латерна. София: Отечество, 1981

Топалов, Кирил. Бъди благословена; Не се сърди човече. София: Профиздат, 1984

Топалов, Кирил. Бягай... обичам те. София: Отечество, 1990

Топалов, Кирил. Проблеми на възрожденската поетика. София: Наука и изкуство, 1979

Топалов, Кирил. Светогорският бунтар. София: Народна младеж, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)