КАТАЛОГ КНИГИ

Стамболийски, Александър
Двете ми срещи с цар Фердинанд / Александър Стамболийски. - София: Издателство на БЗНС, 1979. - 33 с.; 20 см.

Изд. е посветено на 100-год. от рождението на Александър Стамболийски
Фотот. изд.

УДК 949.72.052+329.7(497.2)

Именен показалец

Стамболийски, Александър

Предметен показалец

Владетели, български
БЗНС

Сигнатура
949.72.05/ С65
Инв. №
9528

Още от същия автор

Стамболийски, Александър. Двете ми срещи с цар Фердинанд. София: БЗНС, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)