КАТАЛОГ КНИГИ

Антонов-Тонич, Антон
Владимир Стойчев : [Биография] / Антон Антонов-Тонич. - 2 изд. - София: Медицина и физкултура, 1980. - 124 с. : с ил.; 20 см. + сн. - (Спорт и личност)
УДК 355.48(497.2)(092)+92 Стойчев, Вл.

Именен показалец

Антонов-Тонич, Антон

Предметен показалец

Втора световна война
Борци против фашизма

Сигнатура
355/ А75
Инв. №
9568

Още от същия автор

Антонов-Тонич, Антон. Автобаза Желъдна. София: Профиздат, 1968

Антонов-Тонич, Антон. В плен на златната богиня - Мексико 86. София: Медицина и физкултура, 1987

Антонов-Тонич, Антон. Красна поляна. София: Медицина и физкултура, 1966

Антонов-Тонич, Антон. Последният рунд; Цар Футбол. София: Медицина и физкултура, 1966


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)