КАТАЛОГ КНИГИ

Апостолова, Зорка и др.
Непреклонните : Спомени и очерци [за жените от Пловдивски окр., участнички в антифашистката борба] / Състав. Зорка Апостолова, Георги Стоянов. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1975. - 379 с.; 21 см.
УДК 949.72.05(092)

Именен показалец

Апостолова, Зорка (съст.)
Стоянов, Георги (съст.)

Предметен показалец

Борци против фашизма
Жени

Сигнатура
949.72.05/ Н58
Инв. №
6671

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)