КАТАЛОГ КНИГИ

Сониксен, Алберт
Изповедта на един македонски четник / Алберт Сониксен ; Прев. от англ. М. Мавродиев; Предг. и бел. Д. Ризов. - София: Издателство на ОФ, 1968. - 200 с. : с ил.; 20 см. + сн.

Ориг. загл. Confessions of a Macedonian bandit / Albert Sonnichben

УДК 949.72.052

>Анотация<

Именен показалец

Сониксен, Алберт

Предметен показалец

Съпротивително движение

Географски показалец

Македония

Сигнатура
949.72.05/ С51
Инв. №
5393

Още от същия автор

Сониксен, Алберт. Изповедта на един македонски четник. София: Издателство на ОФ, 1983


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)