КАТАЛОГ КНИГИ

Жечев, Тончо
Тодор Икономов : Очерк за историята на бълг. обществ. мисъл / Тончо Жечев. - София: Издателство на ОФ, 1975. - 171 с. : с ил.; 20 см. + сн. - (Библ. Бележити българи; Кн. 18)
УДК 949.72.042(092)+92Икономов, Т.

Именен показалец

Жечев, Тончо

Предметен показалец

Възраждане
Революционери

Сигнатура
949.72.04/ Ж46
Инв. №
8251

Още от същия автор

Жечев, Тончо. Болки от текущото. София: Летописи, 1995

Жечев, Тончо. Българският Великден или страстите български. София: Народна младеж, 1976

Жечев, Тончо. Въведение в изучаването на новата българска литература. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1992

Жечев, Тончо. Идеи на прозата. София: Наука и изкуство, 1967

Жечев, Тончо. Историята и теориите на един Пигмалион. София: Народна младеж, 1983

Жечев, Тончо. Критически погледи. София: Бълг. писател, 1971

Жечев, Тончо. Статии. София: Бълг. писател,


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)