КАТАЛОГ КНИГИ

Вестин, Иван дьо
Пътуване в страната на въстаналите българи / Иван дьо Вестин ; Ред. [с предг.] Йоно Митев ; Прев. от фр. Дора Кършовска ; Худож. Л. Диманов. - София: Издателство на ОФ, 1971. - 267 с.; 20 см.

Ориг. загл. Voyage au pays des Bachi-Bouzoucks / Ivan De Woestyne

УДК 949.72.042

>Анотация<

Именен показалец

Вестин, Иван дьо

Предметен показалец

Турско робство

Сигнатура
949.72.04/ В52
Инв. №
8901

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)