КАТАЛОГ КНИГИ

Евлия Челеби
Пътепис / Евлия Челеби; Прев. от османотур., състав и ред. [с предг.] Страшимир Димитров. - София: Издателство на ОФ, 1972. - 319 с.; 20 см.
УДК 949.72.033

>Анотация<

Именен показалец

Евлия Челеби

Предметен показалец

Турско робство

Сигнатура
949.72.03/ Е18
Инв. №
5672

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)