КАТАЛОГ КНИГИ

Генов-Ватагин, Гено
Какви е деца раждала / Гено Генов-Ватагин. - София: Народна младеж, 1986. - 252 с.; 20 см.

Съдържа материали за В. Левски, Г. С. Раковски, Г. Бенковски, Ат. Узунов, Н. Генев, Р. Димитриев, Г. Вазов, Хр. Михайлов, Г. Генов, Г. Дамянов, П. Енев, Ив. Кинов, Ф. Козовски, Цв. Радойнов, Вл. Заимов, Е. Марков, Щ. Атанасов, Д. Димов, Г. Димитров

УДК 949.72.04(092)+949.72.06(092)+92

Именен показалец

Генов-Ватагин, Гено

Предметен показалец

Освобождението
Революционери

Сигнатура
949.72/Г31
Инв. №
12824
Сигнатура
949.72/Г31
Инв. №
12694

Още от същия автор

Генов-Ватагин, Гено. Време, проверка, война. София: Държавно военно издателство, 1973

Генов-Ватагин, Гено. Всяко разсъмване е мъчително. Пловдив: Христо Г. Данов, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)