КАТАЛОГ КНИГИ

Ковачева, Маргарита
Драган Цанков : Общественик, политик, дипломат до 1878 г. / Маргарита Ковачева. - София: Наука и изкуство, 1982. - 278 с. : с ил.; 22 см.

Съдържа и: Показалец на личните имена; Резюме на руски, англ., немски език

УДК 949.72.042(092)+92Цанков, Драган

Именен показалец

Ковачева, Маргарита

Предметен показалец

Политици
Политици
Революционни движения
Възраждане

Сигнатура
949.72.04/ К72
Инв. №
3755

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)