КАТАЛОГ КНИГИ

Апостолов, Яне
Яне Сандански : Романизована биография / Миладин Апостолов. - София: Народна младеж, 1967. - 340 с. : с ил.; 21 см. + сн. - (Библ. България в образи : Книги за видни българи; 2)
УДК 949.72.05(092)+92 Сандански, Яне Иванов

Именен показалец

Апостолов, Яне
Сандански, Яне (за него)

Предметен показалец

Вътрешна Македонско-Одринска революционна организация (ВМОРО)
Революционери

Сигнатура
949.72.05/ А78
Инв. №
9807

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)