КАТАЛОГ КНИГИ

Заимов, Стоян
Атанас Узунов и Тракийското съзаклятие : Из миналото: Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 година / Стоян Заимов; Подбор, ред., [с предг.] Тончо Жечев ; [С послесл.] Светла Гюрова. - София: Народна младеж, 1968. - 560 с. : с ил.; 21 см. + сн. - (Библ. България в образи : Книги за видни българи; 5)
УДК 949.72.042+92Узунов, Ат.

Именен показалец

Заимов, Стоян

Предметен показалец

Комитети
Съпротивително движение

Сигнатура
949.72.04/З-24
Инв. №
6563

Още от същия автор

Заимов, Стоян. Миналото. София: Издателство на БЗНС, 1983

Заимов, Стоян. Миналото. София: Издателство на ОФ, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)