КАТАЛОГ КНИГИ

Дичев, Стефан
Младостта на Раковски : Историческа повест / Стефан Дичев ; Худож. Тодор Панайотов. - 2 изд. - София: Български писател, 1966. - 90 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-32

Именен показалец

Дичев, Стефан
Раковски, Георги Сава (за него)

Предметен показалец

Революционери

Сигнатура
886.7-3/ Д64
Инв. №
4956

Още от същия автор

Дичев, Стефан. Ескадронът. Пловдив: Христо Г. Данов, 1983

Дичев, Стефан. Ескадронът. Пловдив: Христо Г. Данов, 1968

Дичев, Стефан. За свободата. София: Народна младеж, 1960

Дичев, Стефан. За свободата. София: Издателство на БЗНС, 1987

Дичев, Стефан. За свободата. София: Народна младеж, 1980

Дичев, Стефан. За свободата. София: Народна младеж, 1964

Дичев, Стефан. Избрани произведения. София: Български писател, 1980

Дичев, Стефан. Крепости. Пловдив: Христо Г. Данов, 1974

Дичев, Стефан. Крепости. София: Български писател, 1978

Дичев, Стефан. Непокорени. София: Народна младеж, 1986

Дичев, Стефан. Първата българска легия. София: НС ОФ, 1960

Дичев, Стефан. Рали. София: Отечество, 1976

Дичев, Стефан. Рали. София: Отечество, 1985

Дичев, Стефан. Съдбоносната мисия. София: Отечество, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)